Videos

Winter 2005/2006 in the gym
Filename/Format :: zima0506.wmv
Size :: 13.5mb
Time :: 2min 36s
Date :: 21/03/06
Locality :: Prešov
Used music :: Fat Boy Slim - Soul Surfing
Edited by :: Phunke
Popis
The first video of our production. The first tryings, successes and of course fun. Maybe inspiration for long winter evenings - sport preparation, practise of vaults and gymnastics.

Halfofficial Jam in Prešov
Filename/Format :: POJam15_4_06.wmv
Size :: 2.7mb
Time :: 1min 09s
Date :: 15/04/06
Locality :: Prešov
Used music :: Cypress Hill
Edited by :: Phunke
Popis
The first bigger session of traceurs in Prešov.

"Dandelion" Jam
Filename/Format :: Pupava.wmv
Size :: 6.1mb
Time :: 2min 35s
Date :: 29/04/06
Locality :: Prešov
Used music :: Hlava instrumental - Jazdim teda som
Edited by :: Phunke
Popis
Dandelion jam - this name was created because after ours jumps and rolls, everybody had yellow T-shirts of dandelions. :-) Very good parkour jumping and searching for new spots.

Street Jam 01
Filename/Format :: Jam130506.wmv
Size :: 7mb
Time :: 2min 32s
Date :: 13/05/06
Locality :: Prešov
Used music :: Dedi feat. Samira & VI Coups MC - Get Ready
Edited by :: Phunke
Popis
Good jam. Hoci začínal na začiatku sídliska a väčšinou sme sa presúvali, napokon sa veľmi dobre rozbehol. Prvý krát sa ako prvému podarilo Sucharovi vybehnúť na plošinku v Záhrade umenia.

Street Jam 02
Filename/Format :: Jam120806.wmv
Size :: 9.7mb
Time :: 5min
Date :: 12/08/06
Locality :: Prešov
Used music :: ADF - Flyover, Tank
Edited by :: Phunke
Popis
Na jam prišli aj traceuri zo Sabinova (FreeJumpers). Nové aj staré spoty, nové priateľstvá, nové nápady - všetko v dobrej nálade.

Home | Le Parkour | Members | Photos | Videos | Training | Spots | Links | Contact